• بررسی و تبيين تطبيقی عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکيد بر نقدهای غزالی بر ابن‌سينا.....

  بررسی و تبيين تطبيقی عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکيد بر نقدهای غزالی بر ابن‌سينا.....

  چکيده اصل عليّت و فروع آن یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفی است که در طول تاریخ چالش‌هایی را میان حکما و متکلمین ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اشکالاتی است که غزالی پیرامون علیّت مطرح کرده است. در نگاه اول ممکن است به نظر آید متکلمی چون غزالی مخالف مطلق بحث عليّت است. اما می‌توان گفت او اصل عليّت را پذیرفته ولی آن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,100 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,516 تومان
 • بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا و متکلمین اشعری...

  بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا و متکلمین اشعری...

  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و كليات 1-1 مقدمه....1 1-1-1 اهميت موضوع.....1 1-1-2 هدف تحقيق...3 1-1-3 روش تحقيق.3 1-1-4 سوالات و فرضيات...4 1-1-5 پيشينه تحقيق.....5 1-1-6 تعريف مفاهيم تخصصي...........................................................................................7 1-1-7 سازمان تحقيق..........................................................................................................15 1-2 شرح حال مختصري از برخي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 40,500 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 29,565 تومان
 • بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا.....

  بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا.....

  چکیده: بررسی مسأله این‌همانی و سؤال از هویت شخصی از مسائل مهم در فلسفه‌ی نفس است. این سؤال که به لحاظ وجود شناختی چه عاملی موجب تداوم هویت شخصی یک فرد می‌شود و این ‌که به لحاظ معرفت‌شناختی این استمرار را با چه شواهد و قرائنی می‌توان اثبات کرد از مباحث اساسی در این حوزه به شمار می‌رود. هرگونه پاسخ به این‌گونه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,700 تومان تخفیف : 23% مبلغ قابل پرداخت : 33,649 تومان
 • بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی...

  بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی...

   چکیده: رساله‌ی حاضر تحت عنوان بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی صورت گرفته است. هدف اصلی این رساله، بررسی نظریه‌ی عالم مُثُل از دیدگاه افلاطون و سهروردی و همچنین بیان دیدگاه دیگر فیلسوفان و ارائه‌ی ادله‌ی آنها در انکار و قبول این نظریه است. مُثُل که به معنای ایده، تصور و صور کلی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 40,100 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 30,476 تومان
 • بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو...

  بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو...

   فهرست عنوان....صفحه مقدمه.....1 چکیده....5 1-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش از افلاطون 1-1- وجود نزد فلاسفه پیش از پارمنیدس.....7 1-2-وجود از نظر پارمنيدس..............................................................................................14 2- وجود درنظر افلاطون 2-1- افلاطون و پارمنیدس.................................................................................................22 2-2- هستی حقیقی "هوهویت " ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 40,200 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 30,552 تومان
 • بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز.....

  بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز.....

  بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز چکیده مفهوم آزادی بی شک یکی ازمهمترین نظریه های سیاسی می باشد که همواره تاثیرات شگرفی را در تحولات جهان داشته است، اما تعریف آزادی همواره دشوار بوده است زیرامفاهیم تشکیل‌دهنده آن قابل تعبیرها و تفسیرهای گوناگون است. متفکرین زیادی تعاریف و تفاسیرمتعددی را دراین باره ارائه کرده ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,000 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,820 تومان
 • بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین.....

  بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن ‌سینا و صدرالمتالهین.....

  چکیده الف) موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف) مسئله‌ی فیض یکی ازمسائل بسیار مهمی است که به دلیل آن در طول تاریخ فلسفه از سوی صاحب نظران و اندیشمندان تقریرات گوناگون ارائه شده است. مسائلی که خاستگاه طرح نظریه‌ی فیض تلقی می‌شوند عمدتاً به نحوه‌ی ارتباط بین مبدأ متعال و ما‌سوای او باز می‌گردند. البته غرض از ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 40,100 تومان تخفیف : 23% مبلغ قابل پرداخت : 30,877 تومان
 • بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی....

  بررسی تطبیقی مبنا گرایی برتراند راسل وعلامه طباطبایی....

  چکیده مبناگرایی،رویکردی است توجیه­نگرکه بهتوجیه و تبیین ساختار معرفت می­پردازد. رویکرد مبناگراییدرمقایسه با دیگر دیدگاه­های توجیه­نگر، دارای موقعیّت ممتازی است که دلیل آن، به ساختارمبنایی این رویکرد در ارجاع باورهای استنتاجی به باورهای پایه، برمی­گردد. راسل، درقلمروی امور تجربی، مبناگرایی خود راارائه می­دهد.وی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,300 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,225 تومان
 • بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی....

  بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی....

  چكيده غايت حيات يعني هدف و كمال مطلوبي كه در آفرينش براي انسان در نظر گرفته شده و هر انساني مي بايست در حدود توانايي و امكانات خود براي رسيدن به آن سعي و تلاش نمايد.از آن جايي كه انسان موجودي ايده آل جو و هدف گراست و بدون برخورداري از هدف و آرمان نمي تواند به هستي خود ادامه دهد، افراد انساني در سير تاريخ، همواره ايده آل هايي براي خود ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 40,500 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 29,970 تومان
 • بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی...

  بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی...

   چکیده  ملاصدرا بر اساس اصولی از جمله اصل جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه‌گانه و اثبات تجرّد قوه‌ی خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه‌ی پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می‌کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی براساس ملاک این‌همانی شخصی روشن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,300 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 32,148 تومان
 • بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی.....

  بررسی تطبیقی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی.....

   چکيده  بررسي تطبيقي جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی  رساله­ي حاضر کاوشي در انديشه­ها و آثار برجسته­ي افلاطون و سهروردی پیرامون دو مقوله­ی عقل و عشق است. اين تحقیق در پنج فصل به شرح زير تنظيم شده است: -­ فصل اول، شامل کليات است. ­­-­ فصل دوم، شامل تعاریف و تقسیمات عقل و عشق است. -­ فصل سوم، ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 45,200 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,900 تومان
 • براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس....

  براهین اثبات خدا از دیدگاه شیخ اشراق و لایب نیتس....

  فهرست پیشگفتار   چکیده   1- اهمیت موضوع   2- پیشینه تحقیق   3- اهداف تحقیق   4- روش تحقیق   5- سوال تحقیق   6- واژگان تحقیق   بخش اول: مفهوم خدا   تاريخچه برهان آوري بر اثبات وجود خدا   خداباوري (Thesim)   وحدت باوري (mionism)   آيا وجود خدا نياز به ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,100 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 31,236 تومان
 • آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان.....

  آراء و نوآوری‌های فلسفی- منطقی ویلفرد سلرز زهرا مقیم‌خان.....

  چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):  موضوع رساله معرفی آراء فیلسوف بزرگ ویلفرد سلرز می باشد که پیوندی را میان فلسفه تحلیلی و فلسفه سنتی غرب برقرار ساخته است. ازآنجا که در جامعه ایران این دو فلسفه به طور مجزا مورد مداقه قرار گرفته و نیز از آنجا که فلسفه شاگردان این فیلسوف که متاثر از او بودند در ایران شناخته ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۸ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,100 تومان تخفیف : 23% مبلغ قابل پرداخت : 33,957 تومان
 • سرمشق گمشده

  سرمشق گمشده

  ادگار مورن نویسنده و جامعه شناس فرانسوی که از پیشگامان پژوهش در علوم میان رشته ای فرانسه محسوب می شود، و انسان را در مثلث نوع _ فرد _ جامعه در نظر می گیرد، جهان را متشکل از سه لایه ی بر روی هم قرار گرفته می داند: 1- انسان – فرهنگ / 2. زندگی – طبیعت / 3. فیزیک و شیمی. مورن پرسش ساده ای را برای خود در این راستا مطرح می کند: «ما کی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 8,000 تومان
 • كلام زنده

  كلام زنده

  كتاب حاضر, جلد دوم از ‘کلام زنده ‘است که با مقالاتی درباره زندگی معنوی, عشق و رسیدن به خداوند به طبع رسیده است .گفتنی است ‘کلام زنده ‘از مجموعه تعلیقات و آموزه‌های معنوی اکنکار است که طی آن مباحثی در باب آزادی, خرد, عشق به واسطه تمرینات معنوی اک, و رسیدن به خداوند مطرح می‌شود .به‌زعم نگارنده, تعلیقات اکنکار, ضمن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 11,000 تومان
 • درآمدی بر فلسفۀ تاریخ

  درآمدی بر فلسفۀ تاریخ

  مایکل استنفورد استاد برجسته تاریخ، در این کتاب مهم‌ترین مسائل فلسفی تاریخ و علوم اجتماعی را با کمک مثال‌هایی روشنگر و به زبانی بسیار ساده بیان می‌کند. او با همسنجی بنیادها و ویژگی‌های هستی‌شناسانه، شناخت‌شناسانه و روش‌شناسانهٔ تاریخ، علوم اجتماعی و علوم تجربی می‌کوشد جایگاه متمایز معرفت تاریخی را به‌درستی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 15,000 تومان
 • دانلود پاورپوینت عقلانیت

  دانلود پاورپوینت عقلانیت

  عقلانیت     فرمت فایل: pptx تعداد اسلایدها: 17     معانی عقلانیت: این مفهوم کاربردهای فراوان داشته و در حوزه‌های گوناگونی به کار رفته است. به همین دلیل نیز معانی مختلفی دارد. شاید بتوان بااستقراء حوزه‌هایی که واژه عقلانیت در آنها به کار رفته است یک معنای جامع برای آن برشمرد. می‌توان این معنای جامع را تبعیت کامل از ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۴ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 5,000 تومان
 • دانلود کتاب فلسفه کانت pdf

  دانلود کتاب فلسفه کانت pdf

  معرفی کتاب:(فلسفه کانت) توجه:متن توضیحات زیر بازنویسی شده/کلمات متن کتاب اورجینال هستند (فلسفه کانت)میرعبدالحسین نقیبزاده جلالی (متولد ۲۳ اردیبهشتماه ۱۳۱۶ در رشت) فیلسوف، نویسنده، پژوهشگر و مترجم پهنه فرزانش و فلسفه آموزش و پرورش و آموزگار بازنشسته گروه فرزانش و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی است.(فلسفه کانت)همۀ یادبود ها او در ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۳ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ قابل پرداخت : 7,500 تومان