• تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌.....

  تبیین، بررسی و نقد مبانی نظریه عدالت جان راولز‌.....

  فهرست چکیده. هشت کلید واژگان:. هشت پیش‌گفتار. چهارده مقدمه الف- آشنایی با شخصیت و اندیشه‌ی جان راولز. 17 ب- پیشینه‌ی پژوهش. 19 فصل اول مفهوم‌‌شناسی عدالت و عدالت سیاسی23 1-1. عدالت. 23 2-1. عدالت سیاسی. 24 3-1. سیر مفهومی عدالت در اندیشه‌ی سیاسی غرب. 25 فصل دوم توصیف29 1-2. اهمیت و جایگاه ‌نظریه‌ی‌ راولز. 29 2-2. بیان نظریه. ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,800 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 31,768 تومان
 • تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و علامه‌طباطبایی.....

  تبیین نظریه تکامل از نظر داوکینز و نقد آن از نگاه پلانتینگا و علامه‌طباطبایی.....

    چکیده: ريچارد داوكينز،سردمدار آتئیسم علمی و بزرگ‌ترين مدافع داروینیسم در عالم معاصر، با احیاء نظریه تکامل در قالب علم ژنتیک، آفرينش، تغییر و تحول حیات را در «نظریه تکامل ژن‌محور» تبیین مي‌كند. وي داروينیسم را نه يك نظريه زيست‌شناختي، كه يك جهان‌بيني دانسته و آن را آزاد‌راهي خردمندانه به سوي الحاد و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,500 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,450 تومان
 • تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو....

  تبیین اخلاقی نظریه قرارداد اجتماعی و بازتاب آن بر اندیشه های روسو....

   چکیده در رساله حاضر به بررسی مکتب قرارداد اجتماعی در آراء سه تن از فیلسوفان بزرگ این مکتب یعنی توماس هابز، جان لاک و ژان ژاک روسو می پردازیم. از دوران باستان فیلسوفان درباره ی چگونگی تشکیل اجتماع و حکومت نظریه هایی ارائه داده اند از جمله فطری یا مدنی بالطبع بودن، نظریه نیازها، نظریه اجبار و زور و ... . در برابر این نظریه ها مکتب ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,400 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,744 تومان
 • تاثیر آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر آراء استاد مطهری....

  تاثیر آراء علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بر آراء استاد مطهری....

   چکیده یکی از مهم ترین مسائلی که در میان اندیشمندان و فیلسوفان اسلامی می توان مورد بررسی قرار داد تاثیر و تاثّری است که در مبانی و مسائل، در تفکرات و اندیشه های هم داشته اند. در این بین فیلسوفان و اندیشمندانی هستند که در دیگر متفکران بعد از خود تاثیر به سزایی داشته اند. این مسئله در آنجا اهمیت پیدا می کند که می توان در بین جریان ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,300 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,225 تومان
 • بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات....

  بهشت و جهنم در اندیشه امام خمینی و ملاصدرا و مناسبات آن با آیات و روایات....

  چكيده مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلی ترین مباحث حوزه معادشناسی است که در این تحقیق بر اساس نظریات حضرت امام و ملاصدرا و مناسبات این آراء با آیات و روایات مورد تأمل و بررسی قرار گرفته است. نخست پس از تشریح و تبیین معنای لغوی واصطلاحی بهشت و جهنم به بیان ماهیت وحقیقت بهشت وجهنم پرداخته شده وضمن بیان رابطه ی آن هابا تجلیات اسماء ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 45,100 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,825 تومان
 • بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي....

  بررسي و نقد مُثُل از ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا با تأكيد بر نقش آن در معرفت شناسي....

   چکیده هدف غایی ازاین تحقیق همان طوری که ازعنوان آن پیداست بررسی دیدگاه های دو فیلسوف بزرگ جهان اسلام یعنی ابن سینا و صدرالمتالهین پیرامون مثل افلاطونی با تاکید برنقش آن درمعرفت شناسی است. ابن سینا به عنوان یکی از مخالفین سرسخت مثل و ملاصدرا که یکی از مدافعین مثل است که بعضی از استدلال های هرکدام همراه با بررسی و نقد آن در این ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,700 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 31,275 تومان
 • بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها....

  بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها....

    چکيده  هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها است. بر اين اساس، دو سؤال پژوهشي پيرامون «ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» و «امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» مطرح و مورد مطالعه و مصاحبه از صاحبنظران و بررسي هاي نهايي قرار گرفته ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,200 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 30,076 تومان
 • بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی...

  بررسی و تحلیل دو نظریه انسان دینی و دین انسانی...

   چکیده: رابطهدین(یعنیشریعتیا متوندینی) با معارفبشریاز دیرباز موردمطالعهمحققانقرارگرفتهاست، تحولپذیریمعارفدینیدرگروتحولمعارفبشریکهاز آن،به اصطلاحِ احکام در خدمت انسانهستند، نه مردم برای احکام، تعبیر می شود. لذا اگر خواست مردم تغیییر پیدا کند، احکام هم باید عوض شوند.در مقابل این نوع قرائت از دین، قرائت غیر انسانی یا فوق ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,300 تومان تخفیف : 27% مبلغ قابل پرداخت : 32,339 تومان
 • بررسی و تبيين تطبيقی عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکيد بر نقدهای غزالی بر ابن‌سينا....

  بررسی و تبيين تطبيقی عليّت از ديدگاه ابن‌رشد و غزالی با تأکيد بر نقدهای غزالی بر ابن‌سينا....

  چکيده اصل عليّت و فروع آن یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفی است که در طول تاریخ چالش‌هایی را میان حکما و متکلمین ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، اشکالاتی است که غزالی پیرامون علیّت مطرح کرده است. در نگاه اول ممکن است به نظر آید متکلمی چون غزالی مخالف مطلق بحث عليّت است. اما می‌توان گفت او اصل عليّت را پذیرفته ولی آن ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 45,100 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,825 تومان
 • بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا و متکلمین اشعری....

  بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات در ابن سینا و متکلمین اشعری....

  فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: مقدمه و كليات 1-1 مقدمه ...1 1-1-1 اهميت موضوع...1 1-1-2 هدف تحقيق....3 1-1-3 روش تحقيق....3 1-1-4 سوالات و فرضيات..4 1-1-5 پيشينه تحقيق....5 1-1-6 تعريف مفاهيم تخصصي...........................................................................................7 1-1-7 سازمان تحقيق..........................................................................................................15 1-2 شرح حال مختصري از برخي ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 41,700 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 31,692 تومان
 • بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا....

  بررسی مسأله این‌همانی شخصی بر اساس مبانی ملاصدرا....

  چکیده: بررسی مسأله این‌همانی و سؤال از هویت شخصی از مسائل مهم در فلسفه‌ی نفس است. این سؤال که به لحاظ وجود شناختی چه عاملی موجب تداوم هویت شخصی یک فرد می‌شود و این ‌که به لحاظ معرفت‌شناختی این استمرار را با چه شواهد و قرائنی می‌توان اثبات کرد از مباحث اساسی در این حوزه به شمار می‌رود. هرگونه پاسخ به این‌گونه ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,600 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,896 تومان
 • بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی....

  بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی....

    چکیده: رساله‌ی حاضر تحت عنوان بررسی دلایل دفاع سهروردی از مُثُل افلاطون و نسبت آن با نظام انوار اشراقی صورت گرفته است. هدف اصلی این رساله، بررسی نظریه‌ی عالم مُثُل از دیدگاه افلاطون و سهروردی و همچنین بیان دیدگاه دیگر فیلسوفان و ارائه‌ی ادله‌ی آنها در انکار و قبول این نظریه است. مُثُل که به معنای ایده، تصور و صور کلی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 45,100 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 34,276 تومان
 • بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو...

  بررسی تطبیقی وجودشناسی نزد افلاطون و ارسطو...

  فهرست عنوان...صفحه مقدمه...1 چکیده...5 1-تاريخچه اجمالي وجود نزد فلاسفه پيش از افلاطون 1-1- وجود نزد فلاسفه پیش از پارمنیدس.7 1-2-وجود از نظر پارمنيدس..14 2- وجود درنظر افلاطون 2-1- افلاطون و پارمنیدس...22 2-2- هستی حقیقی "هوهویت " است............................................................................23 2-3- هستی و ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,900 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 31,746 تومان
 • بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز....

  بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در آراء هایک و رالز....

  چکیده مفهوم آزادی بی شک یکی ازمهمترین نظریه های سیاسی می باشد که همواره تاثیرات شگرفی را در تحولات جهان داشته است، اما تعریف آزادی همواره دشوار بوده است زیرامفاهیم تشکیل‌دهنده آن قابل تعبیرها و تفسیرهای گوناگون است. متفکرین زیادی تعاریف و تفاسیرمتعددی را دراین باره ارائه کرده اند، از جمله مهمترین اندیشمندانی که تاثیرات ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 42,500 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 31,875 تومان
 • بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن‌سینا و صدرالمتالهین...

  بررسی تطبیقی مسئله‌ی فیض از دیدگاه ابن‌سینا و صدرالمتالهین...

   چکیده مسئله‌ی فیض یکی از مباحث مهم فلسفی است که در فرهنگ و علوم اسلامی مورد توجه و نظریه‌پردازی اندیشمندان قرار گرفته است. مسائلی که خاستگاه طرح نظریه‌ی فیض تلقی می‌شوند عمدتاً به نحوه‌ی ارتباط بین مبدأ متعال و ماسوای او باز می‌گردند. البته غرض از طرح نظریه‌ی فیض توضیح نحوه‌‌ی بر آمدن کثرت از وحدت است، اما ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,500 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,060 تومان
 • بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی....

  بررسی تطبیقی مبناگرایی برتراند راسل وعلّامه طباطبائی....

  چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): این رساله، پژوهشی است تطبیقی که به بررسی رویکرد مبناگرایی در معرفت­شناسی برتراند راسل و علّامه طباطبائی می­پردازد. هدف این پژوهش، تبیین رویکرد مبناگرایی و نقش مبنایی آن در ساختار معرفت بوده که از این حیث، به اثبات مبناگرایی برتراند راسل و علّامه طباطبائی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,700 تومان تخفیف : 26% مبلغ قابل پرداخت : 33,078 تومان
 • بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی....

  بررسی تطبیقی غایت حیات انسان از دیدگاه فارابی و علامه طباطبایی....

  چكيده غايت حيات يعني هدف و كمال مطلوبي كه در آفرينش براي انسان در نظر گرفته شده و هر انساني مي بايست در حدود توانايي و امكانات خود براي رسيدن به آن سعي و تلاش نمايد.از آن جايي كه انسان موجودي ايده آل جو و هدف گراست و بدون برخورداري از هدف و آرمان نمي تواند به هستي خود ادامه دهد، افراد انساني در سير تاريخ، همواره ايده آل هايي براي خود ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 43,500 تومان تخفیف : 24% مبلغ قابل پرداخت : 33,060 تومان
 • بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی.....

  بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی.....

          چکیده  ملاصدرا بر اساس اصولی از جمله اصل جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه‌گانه و اثبات تجرّد قوه‌ی خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه‌ی پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می‌کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی براساس ملاک این‌همانی ...

  جزئیات بیشتر / دانلود تاریخ ارسال : ۲۷ اسفند ۱۳۹۶  

  مبلغ واقعی : 44,700 تومان تخفیف : 25% مبلغ قابل پرداخت : 33,525 تومان